Länsstyrelsen ger ersättning för lamm som tagits av lodjur

lodjur

Länsstyrelsen har beslutat att en kvinna i Kumla ska få ersättning för ett dött lamm. Fåret blev angripet av ett lodjur tidigare under sommaren.  En besiktningsman från länsstyrelsen bekräftade att lodjuret var orsaken till lammets död och efter tog beslutet att Kumlabon får en ersättning på 1 700 kronor för skada orsakat av vilt.

Länsstyrelsen kan enligt regelverket lämna ersättning upp till 3 500 kronor för saknade eller dödade avelsbaggar. De ersätter 2 800 kronor för tackor och 1 500 kronor för bagg-och tacklamm mellan 0 – 1 år. Men det måste finnas särskilda skäl och inte ha varit praktiskt möjligt att förebygga eller förutse skadan innan angreppet. Ersättningen är avsedd för att täcka kostnader för ett visst merarbete i samband med skadat eller avlidet djur. Dock betalas ingen ersättning för till exempel extrafoder eller flytt av överlevande djur.

Källa: na.se