Länsstyrelsen utökar skyddsjakt på sopbjörn

bjorn

Nu utökar Länsstyrelsen i Gävleborg jaktområdet för skyddsjakt på en sopbjörn i Gävle. Den pågående jakten har hittills varit resultatlös. Samtidigt har en björn med liknande beteende har setts utanför jaktområdet.

Därför gör Länsstyrelsen bedömningen att det förmodligen rör sig om samma björn och utökar därmed jaktområdet. Björnen, som tros vara en ungbjörn har lärt sig att leta mat i soptunnorna. Den är oskygg för människor så Länsstyrelsen vill att björnen avlivas så snabbt som möjligt.
Gefle Dagblad skriver att det utökade jaktområdet sträcker sig från Oslättsfors i norr till Boön i söder samt täcker stora delar av Öjaren och Lundbosjön.

Källa: Gefle Dagblad