Lantbrukare anser att fler rådjur och hjortar bör skjutas

hjortar

Bockjakten är igång och Jägarförbundet har gått ut och uppmanat jägarna att vara försiktiga med uttaget. Lantbrukaren Michael Andersson tycker tvärtom att fler djur bör skjutas. Michael Andersson som driver lantbruk i Skaftekulla, Sjögården, i Västerviks kommun, säger: – Vi har ju en speciell situation här i norra Kalmar län, med väldigt mycket hjort. Både dov- och kronhjort.

Michael jagar inte själv, men är markägarrepresentant i Älgförvaltningsområde Västervik Norra och engagerad inom viltförvaltning. Han menar att jägarna ska skjuta fler djur, just med tanke på foderbristen. Efter sommarens torka går allt foder åt till de egna mjölkkorna och köttdjuren på gården så något stödfoder till hjortarna kan det dessvärre inte bli tal om.

– Om man inte reglerar ner stammarna och får bort alla djur som är för mycket, framför allt unga djur och kalvar, så tror jag att det kan bli väldigt mycket betesskador i vinter, säger Michael Andersson. Och han har redan problem med betesskador i både grödorna och skogen. I skogsbacken intill den gamla åker där några av hans korn betar visar han hur en midjehög granplanta blivit nödfoder under den snörika vintern. Toppskottet är helt avbetad, lika tom på barr, som en julgran som blivit stående för länge. – Här är exempel på en skada som har uppstått och det kan vara rådjur eller dovhjort som har gjort det, säger Michael Andersson.

Jaktvårdskonsulent Elias Turesson på Jägarförbundet i Kalmar och Kronobergs län betonar att Jägarförbundets råd är allmänna och att han tycker att jägarna gör klokt i att anpassa sig till hur djurstammen ser ut i det område man jagar – Det är inte meningen att vi ska skjuta mycket färre djur. Det är bara det att vi ska skjuta fler av årsavkomman, menar Elias Turesson.

Källa: sverigesradio.se