Lantbrukarna på Gotland vill ha fri jakt på den vitkindade gåsen

gas

Den vitkindade gåsen ställer till problem för Gotlands lantbrukare för fågeln förstör grödor som resulterade i att länsstyrelsen förra året fick betala 1,2 miljoner kronor till de drabbade bönderna. Så nu föreslår Länsstyrelsen föreslår att kravet på ansökan om skyddsjakt hävs och att drabbade därmed får jaga gåsen fritt. I?dag är det så att man som drabbad behöver ansöka om skyddsjakt för att få skjuta den vitkindade gåsen. Enligt förslaget från länsstyrelsen ska drabbade kunna jaga fågeln inom vissa ramar utan att behöva söka tillstånd.

– Vi vill med detta förenkla för enskilda lantbrukare att förebygga skador på sina grödor. Vi föreslår skyddsjakt på upp till 500 gäss per år på Gotland. Men innan vi fattar beslut vill vi att berörda organisationer och föreningar ska få tycka till och skickar därför ut förslaget på remiss, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De vitkindade gässen har Gotland som rastningsplats och hör annars till den nederländska och ryska populationen. – Det uppskattas att populationen växer med omkring 26 procent per år, och vi bedömer inte att en skyddsjakt på som mest 500 gäss per år på Gotland skulle försvåra en gynnsam bevarandestatus, fortsätter Mimmi Skog.

Som villkor för skyddsjakten föreslås att den utförs under perioden 1 mars till 31 maj och att den bara bedrivs mot flockar om minst 20 gäss som befinner sig på en åker med oskördad gröda. Enligt förslaget måste skytten eller jaktledaren rapportera antalet fällda gäss till länsstyrelsen senast en vecka efter att de har fällts.

Källa: helagotland.se