Liten risk att träffa på en björn

bjorn

Risken att en människa attackeras av en björn är låg för björnar gör vad de kan för att undvika kontakt med oss menar experterna. Främst är det jägare som hamnar i situationer där björnar attackerar.– Om en björn uppfattar att den blir trängd kan den göra ett skenanfall mot människor, säger björnexperten Robert Franzén, som arbetat med rovdjursfrågor i 35 år på Naturvårdsverket och är vice ordförande i Svenska rovdjursföreningen.

Under 2000-talet har hittills två personer dödats av björnar, 2004 dödade en björn en 40-årig jägare vid Nausta, söder om Jokkmokk. Och 2007 dödades en jägare och hans hund i Valsjöbyn i Jämtland av en björn. Polisutredningen visade att det nog var slaktavfall som lockat björnen till Valsjöbyn. Det är framförallt i samband med jakt med hundar som vi sett björnattacker. De gör vad de kan för att slippa kontakt med människor, säger Robert Franzén.

Risken att människor som inte jagar attackeras av björnar är liten menar Franzén. – Normalt om du är ute i skog och mark och småpratat och gör dig hörd så ser du aldrig en björn och vi har 2500 björnar ute i våra marker. Överraskar du en björn är det bäst att ge sig till känna.

Forskningsprojektet Skandinaviska Björnprojektet konstaterar i en studie att vid de tillfällen som björnar gått till attack har människorna i ungefär 80 procent av fallen varit beväpnade.  – Om en björn uppfattar att den blir trängd kan den göra skenanfall mot människor och att de inte skulle göra det vore onaturligt. Ett exempel är en kille som jobbar i björnprojektet som gastade och gjorde sig stor när björnen kom mot honom och björnen avvek.

Det är lätt att förstå vilka nivåer av adrenalin man får i kroppen i en situation då en trängd björn närmar sig. Det kan gå snabbt och varje rörelse avgörande för ens överlevnad. – Träffytan på en björn är liten så kommer man rakt framifrån är hjärta och lungor det bästa. Men det är inte en lätt situation för jägaren, säger Robert Franzén.

Källa: aftonbladet.se

Fakta om björnstammen

·        Enligt Naturvårdsverkets populationsberäkningar fanns det år 2013 ungefär 2 800 björnar i Sverige.

·        Björnar förekommer i Sverige från Dalarnas och Gävleborgs län och upp över Norrland.

·        Efter att björnstammen i det närmsta varit utrotat under början av 1900-talet med 130 björnar i fyra områden i Sverige har den långsamt återhämtat sig.

·        1927 fridlystes björnen och stammen har ökat, mellan 2008 och 2013 har man dock sett en minskning av björnstammen med 3,2 procent per år.

·        I Sverige bedrivs skydds- och licensjakt på björn som för att hålla stammen på rätt nivå och minska dess skada på rennäringen.

·        Björnhonor får kullar i snitt var tredje år, då får de inte fällas.

·        Licensjakten pågår mellan 21 augusti till och med senast 15 oktober eller tills dess att beslutat antal björnar har fällts. I Norrbotten är licensjakt på björn tillåtet fram till 30 september.

Källa: Naturvårdsverket