Livmoderinflammation hos tikar

livmoderinflammation

Pyometra, det vill säga varig livmoderinflammation, drabbar omkring var fjärde tik före tio års ålder. Hur vanlig sjukdomen är skiljer sig åt mellan olika raser. Oftast är det medelålders och äldre tikar som insjuknar fast det händer även att riktigt unga tikar blir sjuka. Av de tikar försäkrade i Sveland Djurförsäkringar som behandlats för pyometra är nästan hälften av dem mellan sju och nio år då de insjuknar. Orsaken till varför hundar i så hög grad drabbas av pyometra är inte helt klarlagd. Eftersom vissa raser drabbas oftare än andra misstänker man dock att det finns någon form av ärftlighet. Andra orsaker som tycks spela in i de bakomliggande orsakerna till sjukdomen är hormonell påverkan samt tikens immunförsvar. Hundar har efter löp höga halter av hormonet progesteron för att gynna foster och bibehålla dräktigheten. Progesteronhalten är hög efter löp även hos tikar som inte parats eller blivit dräktiga och livmoderslemhinnan riskerar då att istället bli en gynnsam miljö för bakterier.

Alla sjukdomstillstånd i livmodern är inte pyometra. Det finns sjukdomar som till exempel cystisk endometriehyperplasi (när livmoderslemhinnan är förtjockad och har små cystor) som misstänks kunna öka risken för att utveckla pyometra. Det är dock inte helt klarlagt och inte alla hundar med cystisk endometriehyperplasi har samtidigt pyometra.
Ett annat sjukdomstillstånd som man misstänker kan vara ett förstadium till pyometra är hydrometra. Hydrametra betyder att det finns vätska i livmodern. Livmodern är dock inte inflammerad och ibland försvinner vätskan av sig själv. Viktigt om en tik diagnostiseras med någon av ovanstående sjukdomar är att noga följa upp tiken samt eventuellt kastrera tiken i förebyggande syfte.

En tik som har fått valpar verkar ha ett visst skydd mot livmoderinflammation. Hur stort det skyddet är går dock inte att klargöra och enbart ett eventuellt skydd mot pyometra är därför inget skäl att låta tiken få valpar. Det enda säkra sättet att undgå livmoderinflammationer är att kastrera tiken. Vill du inte kastrera din tik är det viktigt att vara uppmärksam på om hon uppvisar eventuella sjukdomssymtom. Några symtom på att en tik har drabbats av pyometra kan vara flytningar (oftast illaluktande), feber, trötthet eller nedsatt allmäntillstånd, ökas törst och urinering, kräkningar, diarré, ont i magen och ovilja att röra sig. Symtomen kan dock vara luriga och sjukdomsförloppet kan se väldigt olika ut. Vissa tikar insjuknar snabbt och blir fort mycket dåliga, medan andra antagligen går med en begynnande inflammation under en längre tid utan att visa några symtom.

Källa: sveland.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn