En rapport med förslag till förenklade regler för jägare att hantera vildsvin har nu lämnats in till regeringen. Möjlighet att sälja upp till tio vildsvin per år direkt till konsument och subventionerade trikin- och cesiumanalyser är några av förslagen.

Förslagen är resultatet av ett arbete där flera aktörer varit inblandade och syftar till att underlätta för jägarna att få avsättning för köttet från de vildsvin som skjuts.

Förslagen i korthet.

• Utbildad jägare med tillstånd ska kunna leverera kött av vildsvin direkt till konsument
• Vildsvin som kommer direkt från jägare ska kunna hanteras i en lokal detaljhandelsanläggning som är registrerad hos kommunen
• Statligt subventionerade trikin- och cesiumanalyser
• Statlig subvention för avfallshantering av slaktkroppar med höga halter av cesium eller förekomst av trikiner
• Statligt subventionerade uppsamlingscentraler för vilthanteringsanläggningar
• Utreda vildsvinspremie till jägare som lämnar in vildsvin till vilthanteringsanläggning
• Utreda ett samlat digitalt system för dokumentation längs hela kedjan
• Fortsatt stöd till informations- och marknadsföringsinsatser
• Stöd för en digital applikation för enklare kontakt mellan vilthanteringsanläggningar och jägare
• Ökad lokal samverkan mellan jägare, markägare och vilthanteringsanläggningar
• Stödja offentliga måltider i deras strävan mot ökad konsumtion av vildsvinskött
• Framtagande av kvalitetshöjande branschriktlinjer
• Underlätta export av svenskt vildsvinskött utanför EU

Länk till rapporten hittar du här