LRF vill att det skjuts fler vildsvin och hjort

Sommarens torka har lett till en kraftig foderbrist så nu vill LRF att jakten på vildsvin, dovhjort och kronhjort ska öka. Detta för att inte skadorna på grödorna ska bli för stora, uppger Sveriges Radio. – De betar så hårt att det inte blir någon gröda kvar som mognar. Det mesta är uppätet när det går i ax och för slåttervallen är det samma sak. När det gäller spannmålen finns det de som får så gott som hela skörden uppäten av det vilda, säger Bertil Gunnar, deltidsbonde i Östergötland, till radion.

LRF menar att viltskadorna i jordbruket är störst i Sörmland, Östergötland, Kalmar, Skåne och delar av Blekinge. Enligt Anders Wetterin, sakkunnig på vilt- och jaktfrågor på LRF, står vildsvinen för skador i jordbruket för uppskattningsvis 1,1 miljarder kronor varje år. För hjortdjuren har man dock inga sådana uppskattningar i nuläget. Han tycker att fler klövdjur borde skjutas.

– Finns det inte tillräckligt med foder måste man försöka anpassa antalet djur till det foder som finns, säger Anders Wetterin.

Källa: hd.se