Många hundar är drabbade av kennelhosta

hund

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund där flera olika smittämnen är inblandade. En del smittämnen kan ensamma orsaka typiska kennelhostesymtom, medan andra smittämnen främst förekommer i kombination. Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker och hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Djurägare kan ibland tro att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.

Hundar som har hög risk för att utsättas för kennelhosta, till exempel genom deltagande i utställningar, tävlingar, jaktprov och dylikt bör inte komma i kontakt med ovaccinerade valpar i och med att dessa är extra känsliga för infektioner.

De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling eller efter behandling med enbart hostdämpande medicin från veterinär. Kontakta din veterinär för at få råd om vad som kan vara lämpligt för just din hund. Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Det är också lämpligt att kontrollera temperaturen på hunden dagligen. Om hunden har kvarstående feber eller får feber igen efter några dagars hosta bör kontakt tas med veterinär. Detsamma gäller om hunden får påverkat allmäntillstånd eller får svårt att andas.

Läs mer om kennelhosta på sva.se