Hittills har nu 25 hundar avlidit av den mystiska sjukdomen i Norge. Totalt 30 till 40 fall har rapporterats.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) så finns ännu inga uppgifter om några konstaterade fall i Sverige (uppdaterad 2019-09- 08). SVA följer dock utvecklingen i Norge och skulle några särskilda rekommendationer komma att bli aktuella även här så kommer de publiceras på SVAs hemsida.

Norska Veterinärinstitutet meddelar i sin rapportering av man identifierat två bakterier som hittats i onormalt stora mängder i några av de döda hundarna och även i ett avföringsprov. Bakterierna är Clostridium perfringens och Providencia alcalifaciens som båda två kan orsaka diarréer. Den förstnämnda förekommer normalt i oss alla men inte i de kvantiteter som nu påträffats.

Vad som orsakar dessa allvarliga maginfektioner är fortsatt oklart.

Följ läget i Norge här.