Nära att det blev stor älgolycka i Finland i helgen

alg

Under helgens älgjakt var det nära att en större olycka skedde i Jungsund, Korsholm. Det uppstod en farlig situation då en älgtjur var på väg att korsa Alskatvägen. Jägarna försökte varna bilisterna men till ingen nytta. I stället fick de ilsket tutande tillbaka. Jägarna efterlyser mer respekt av bilisterna. – Vi brukar alltid samlas på morgonen inför dagens jaktpass och gå igenom hur vi ska lägga upp jakten. Då planerar vi noggrant och tänker alltid på säkerheten först. Vi vill inte riskera några trafikolyckor, säger Kenneth Karp, en av vice jaktledarna i Jungsund jaktklubb. På söndagen jagade klubben i närheten av Alskatvägen i södra Jungsund och jaktlaget hade tidigare fått information om att en älgtjur rör sig i området kring vägen.

– Vi hade satt ut runt 6-7 personer ur drevet längs med Alskatvägen och när en av hundarna fick upp spåret på älgtjuren satte den av mot vägen. Vi meddelade via VHF-radion att den är på väg med hunden efter sig, säger Karp. Han säger att personer i drevet genast började vinka och varna bilisterna.  – De första bilisterna saktade ner men därefter körde 3-4 bilar tätt efter varandra och i hög fart och förbi de som hade saktat ner. De som körde förbi blinkade med lyktorna och tutade.

– Älgtjuren försökte ta sig över vägen flera gånger. Om den hade lyckats hade nog en riktigt otäck storolycka skett och det var bara tur i oturen att det inte skedde. Karp påpekar att jaktklubbarna har ett ansvar att decimera älgstammen.  – Vi ska använda de licenser vi har tilldelats och vi måste jaga i områden där älgarna rör sig. Även om där finns en livligt trafikerad väg. Älgjakten är i förebyggande syfte för att undvika trafikolyckor men Karp upplever att attityden mot och förståelsen för jägarnas arbete har försämrats under senare år.

– Vi har sagt att förr eller senare kommer det att hända en olycka när det saknas respekt. Nu senaste helgen spelade förstås också det varma och fina vädret in eftersom det var extra mycket folk i farten. Jägarna har ingen rätt att stoppa trafiken men de gav handtecken åt bilisterna att de skulle sakta ner. Det finns dessutom varningsskyltar som visar att älgjakt pågår.

– Vi hade även en bil med varningsblinkers på i vägkanten, säger Karp. Han berättar att de alltid har full koll på var hunden är och att de försöker ta bort älgen innan den kommer ut på vägen. – Men när en älg kommer med en hund efter sig kan den springa vart som helst. Som tur är lyckades drevet den här gången få älgen tillbaka in i skogen. – Vi vill inte bråka eller vara besvärliga. Vi gör bara det vi ska och vi tänker alltid på säkerheten först. Det vill vi att bilisterna också ska göra, säger Karp.

Källa: svenska.yle.fi