Naturvårdsverket har beslutat om jakt i forskningssyfte

grävling

I forskningssyfte har Naturvårdsverket beslutat om undantag från jakt på ett stort antal djur och fåglar i landet. Det handlar om personer med anknytning till Sveriges Lantbruksuniversitet som ska få bedriva jakten för att fånga in vissa angivna arter av djur och fåglar. Sammanlagt tillåts jakt på 6 660 individer med koppling till 36 arter.

Ej godkända fångstredskap är tillåtna, förutom fotsaxar och vidare tillåts motorfordon. En förutsättning är att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus och att jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till annat vilt.

– Inom biologisk forskning fångas djur vilket likställs med jakt i jaktlagens mening, men djur frisläpps efter exempelvis märkning eller att exempelvis en älg fått en sändare som gör att djuret kan följas, skriver professor Göran Ericsson i mejl.

Professorn är knuten till institutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges Lantbruksuniversitet och han framhåller att tillståndet för jakt i forskningssyfte förutsätter att varje jakttillfälle följer villkoren i tillstånd inhämtat från djurförsöksetisk nämnd.

– Inom vissa typer av undersökningar kan djur bli störda vilket även kräver undantag och i lagens mening är jakt. Så Naturvårdsverkets beslut har inget att göra med jakt är lika med döda djur, menar professor Göran Ericsson.

Naturvårdsverkets beslut är kopplat till jaktlagen: “att vilt får fångas eller fällas på annans jaktmark för märkning, undersökning eller andra åtgärder som företas för att tillgodose vetenskapliga behov”. Då det handlar om att fälla djur kommenterar Göran Ericsson det med att föreskrivna vapen innebär exempelvis kolsyredrivna bedövningsvapen. I beslutet ingår utvalda vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg och ungar under fredningstid, från 1 februari 2019 till och med 31 december 2022.

Tillståndet gäller 36 utvalda arter och exempel på arter med högsta antalet individer som får fångas in är 400 älgar, 200 rådjur, 200 vildsvin, 60 bävrar, 100 rävar, 100 grävlingar, 250 lavskrikor, 250 större hackspettar, 250 storspovar och 250 gröngölingar. Sammanlagt tillåts jakt på 6 660 individer med koppling till de 36 arterna.

Källa: ltz.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn