Naturvårdsverket inleder översyn av jakttider

Skog Höst

Naturvårdsverket har påbörjat en systematisk översyn av jakttiderna. Denna ska mynna ut i ett förslag till regeringen som tar beslut om nya jakttider. Eftersom jakttider påverkar och engagerar många aktörer kommer Naturvårdsverket att ta hänsyn till ny kunskap och ökar samtidigt tydligheten och transparensen i arbetet med jakttidsberedningen.

Detta görs genom att Naturvårdsverket inleder med en förslagsperiod då berörda aktörer kan lämna in sina förslag till Naturvårdsverket mellan 1 januari och 31 mars 2019. Dessutom har man utsett en beredningsgrupp som kommer att ha en central, rådgivande roll i arbetet. I denna grupp ingår bland annat: BirdLife, Jägarnas Riksförbund, LRF, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet. Därefter blir de preliminära förslagen till ändrade jakttider föremål för en snabbkonsultation under det första halvåret av 2020.

På Naturvårdsverkets webbplats kommer det att finnas löpande information om arbetet med jakttidsberedningen. Där finns även information om hur du lämnar förslag till jakttidsberedningen.

Källa: naturvardsverket.se