Nio lodjur får skjutas i Värmlands län

lodjur

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen Värmland att de har beslutat om licensjakt efter högst nio lodjur i Värmlands län under 2019. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019 eller till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten. Länet har delats in i två jaktområden.

Beslut om jakt togs eftersom lodjursstammen nu har nått en nivå som innebär förutsättningar för licensjakt på lodjur i Värmlands län. Lodjursstammen ligger nu inom ramarna för länets förvaltningsmål på 10–20 föryngringar. Baserat på antalet föryngringar beräknas den svenska delen av populationen omfatta cirka 1202 djur.

Den övergripande målsättningen för förvaltningen av rovdjur generellt är att lodjur, varg, björn och järv ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur. Hänsyn ska tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. I praktiken innebär det att alla förvaltningsåtgärder som vidtas, inklusive licensjakt, syftar till denna samexistens mellan människa och rovdjur. I ett rovdjurstätt län som Värmland måste lodjursförvaltningen ses som en del i en helhet där förvaltningen av alla de stora rovdjuren ingår.

Källa: mynewsdesk.com

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn