Nöjesprofil i Umeå friad för införselbrott av vapen

pistol
Arkivbild

Nöjesarrangören Martin Uddestrand i Umeå hade beställt tre startpistoler från Norge, pistoler som han skulle använda i sina nöjesarrangemang, dock fastnade de i tullen på Arlanda.

Umeå tingsrätt finner det utrett att de tre startvapnen kräver tillstånd men väljer ändå att fria honom med följande motivation:

“Martin Uddestrand har rent faktiskt begått den gärning som han åtalats för. Han har emellertid gjort gällande att han trodde att startvapnen i likhet med luftpistoler inte var tillståndspliktiga. Tingsrätten finner honom inte motbevisad i detta avseende. Han kan därför inte anses ha begått gärningen uppsåtligen, varför åtalet ska ogillas.”

Uddestrand säger att han inte tänkte på att det krävdes införseltillstånd eftersom han inte uppfattade föremålen som vapen.

– Det är ju inget vapen. Hade det varit vapen hade jag ju reagerat på att det skulle vara någon införsel, men det finns ingen pipa eller någonting. Pipan är ju solid, det finns inget hål i den, menar Uddestrand.

Källa: Sveriges Radio P4 Västerbotten

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn