Norrmännen håller konferens om skarvproblem

skarv

Skarven kom till Norge för 10 – 15 år sedan och numera ökar den i antal vilket orsakar allt fler konflikter. Skarvarna söker sig in från den norska kusten till inlandets vattendrag där de bildar nya kolonier. Problemet är att fåglarna äter mycket fisk samt sprider parasiter till fiskar. Skarvar äter ungefär 0,5 till 0,8 kilo fisk per dag och individ.

För att föra diskussioner och utbyta erfarenheter med andra länder, till exempel Sverige, Finland och Danmark arrangerar Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Norges Jeger- og fiskerforbund i höst konferensen ”Skarv i innlandet”.
– I första hand vänder sig konferensen till anställda inom kommuner, län och andra offentliga organ men även jakt- och fiskeföreningar är välkomna, säger NINA-forskaren Oddgeir Andersen.

Per Risberg från Naturvårdsverket är en av föredragshållarna. Per arbetar med viltförvaltning och han ska berätta om sina erfarenheter av skarvförvaltningen utmed de svenska kustområdena.
Konferensen ”Skarv i innlandet” hålls på Hunderfossen Hotel i Øyer i Gudbrandsdalen den 10–11 oktober.

Källa: Jakt & Jägare