Nu får finnarna skjuta kajor

kaja

Kajan fredades 1993 i Finland men genom en färsk lagändring omfattas den av jaktlagen nu igen. Kajbeståndet i Finland har ökat kraftigt på 2000-talet och i början av 2010-talet uppskattades antalet häckande par till cirka 110 000.
När stammen växt har också skadorna ökat. Kajorna orsakar skördeskador, förstör ensilagebalar, häckar i skorstenar och andra fördjupningar på byggnader. Den smutsar även ner miljön med sin avföring där flockarna samlas, uppger Viltcentralen.

Avföringen från kajorna orsakar hygienproblem och smittorisker så lagändringens effekter koncentreras främst till gles- och landsbygden.

När kajan inte längre är fredad upphör statens ersättningar för skador som fågeln orsakar. Enligt NTM-centralernas statistik betalades 412 302 euro i ersättning för skador under åren 2012–2016.

Eventuell jakt ska ske inom ramen för begränsningarna enligt jaktlagen och jaktförordningen, meddelar Finlands Viltcentral. Målet är att med så flexibla metoder som möjligt minska skadorna som orsakas av kajor.

Kajan är fredad under häckningstiden. Om fredning under häckningstiden föreskrivs separat i en jaktförordning. För kajans del uppdateras förordningen före nästa häckningsperiod.

Källa: Vasabladet