Nu finns duvpesten på flera håll i landet

duvor

Att duvpesten härjar hos vilda duvor i Varberg upptäcktes ganska nyligen. Men nu visar nya provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att smittan även drabbat duvor i Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm och Enköping. Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet har dessutom rapporterats hos duvor på andra delar av västkusten, delar av Skåne samt i Kalmartrakten.

Människor blir inte smittade av sjukdomen men den kan orsaka smittsamma virussjukdomen Newcastlesjuka hos tama fåglar.

“Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten att ha bra hygienrutiner. Det är det viktigaste verktyget för att hindra att de allvarliga sjukdomarna newcastlesjuka och fågelinfluensa, drabbar dina djur. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar”, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Källa:hd.se