När Svenska Djurskyddsföreningen utsåg Årets Djurvän 2021 så gick utmärkelsen till Nationella viltolycksrådet, NRV. På plats under torsdagen för att ta emot priset var NVRs ordförande Jonas Hysing samt Hanna Dittrich Söderman båda verksamma inom Polisen.

Jonas Hysing påpekade särskilt att det egentligen var jägarna som skulle uppmärksammas i detta sammanhang, utifrån att det är eftersöksjägarna som gör jobbet, då de i ur och skur ställer upp och gör eftersök på trafikskadat vilt i syfte att så snabbt som möjligt avkorta djurets lidande.

Samtidigt ville man även från Polisens sida uppmana alla trafikanter till försiktighet om man ser att det pågår ett eftersök vid en viltolycka och genom att sänka hastigheten vara rädd om de jägare och hundar som arbetar längs vägarna.

Motiveringen från Svenska Djurskyddsföreningen var ”För en djurskyddsinsats utöver det vanliga. Genom att dygnet runt årets alla dagar finnas tillgängliga vid eftersök av trafikskadat vilt bidrar ni med ert viktiga arbete till att minska och förkorta vilda djurs lidande.”