Ny teknik varnar för vilt vid riksväg 27

algskylt

Inom kort kommer en sträcka på 5,5 kilometer på riksväg 27 att få viltstängsel. Ett parti blir utan stängsel men där kommer istället ny teknik att sättas upp. Tekniken består av en högteknologisk kamera med en nyutvecklad rörelsedetektor som känner av om det finns djur över en viss storlek som rör sig i närheten. Och är där djur kommer en stor skylt med ljusdioder i form av en älg att tändas för att varna bilisterna.

Kameran har testats i ett pilotprojekt i Kalmar län och är på gång att testas i såväl Skåne som Norrland. Pilotprojektet har gått mycket bra och man är nöjd med att ha fått goda resultat i verkliga situationer, som att få bekräftat att utrustningen inte ger signaler för till exempel träd som blåser.

Källa: Radio P4 sjuhärad