Nya smittskyddsregler för jägare i Norge

klovvilt

Höstens jakt i Norge kommer att påverkas av avmagringssjukdomen CWD. Det införs omfattande regler flera områden för att förhindra att smittan sprids. Prover från tusentals vuxna djur av ren, älg och hjort ska dessutom samlas in för analys.

I Norge ska alla renar över ett års ålder samt älg och hjort som är två år eller äldre att undersökas för misstanke om CWD. I första hand är det djurens huvud och lymfkörtlar som ska samlas in. Så jägare i de berörda områdena kommer att få ut ett jägarpaket med provtagningsutrustning med frankerade kartonger, märklappar, påsar för avfall, handskar samt provrör och utrustning för att kunna ta delar från djurens hjärna.

Alla vuxna exemplar av vildren som skjuts i Norge ska undersökas. För hjort och älg gäller det i första hand områden i Nordfjella, Selbu, Lierne och Gjemnes.

De områden i Nord-Tröndelag där smittade älgar hittats ligger nära Sverige. Närmare bestämt i höjd med de norra delarna av Jämtland. Förutom att samla in prover åläggs även utlänningar som jagar i Norge att vidta flera åtgärder.

Kläder och stövlar som använts under jakt måste tvättas ordentligt för att jord, slaktavfall, avföring och annat inte ska sprida smittan vidare. Knivar och annat som har använts i slakt och styckning ska tvättas grundligt och sedan behandlas med en 2-procentig natriumhypokloridlösning motsvarande en del Klorin, en del vatten. Detta ska ske under en timmes tid och temperaturen ska ligga över 20 grader. Då vätskan kan skada verktygen uppmanas alla jägare därför att tvätta knivar och annat grundligt efter behandlingen.

I Norge har redan 40 000 djur testats varav ett 20-tal djur har visat sig smittade. Det handlar främst om vildren men även älg och kronhjort. – Mindre än en procent av de undersökta djuren uppvisar symptom. Det är en svår sjukdom att upptäcka menar Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet.

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket har ansökt om EU-finansiering för att intensifiera och kartlägga en eventuell spridning i Sverige. Det gäller främst de områden i Jämtland där smittade älgar kan vandra över gränsen från Norge.
I dagsläget finns pengar för att undersöka cirka 6 000 djur under de närmaste tre åren. Det handlar då om ren, älg, kronhjort och rådjur. Under perioden ska 500 hägnade kronhjortar i 120 hägn kontrolleras. Dessutom 2 750 älgar, kron- och rådjur, då i första hand fallvilt, trafikdödade djur eller djur med tydliga symptom. Också ska man undersöka 2 750 renar. – Det är positivt att renarna inte finns med i gruppen av vilda djur, men det vore självklart önskvärt med en mer omfattande undersökning även i Sverige, menar Bodil Elmhagen.

Källa: Svensk Jakt

CWD, det här gäller i Sverige
Avmagringssjukan CWD är en prionsjukdom (transmissibel spongiform encefalopati, TSE) som kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av sjukliga och smittsamma proteiner. Inkubationstiden är minst ett år. Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur men dessutom indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Smittan kan överleva lång tid i miljön. Djur som har kliniska symtom som kan misstänkas vara CWD undersöks som ”klinisk misstanke”, där även dovvilt ingår. Kontakta SVA för att diskutera om det Klinisk misstanke gäller, minst två av följande symtom noterat hos ett sjukt hjortdjur:

a) kraftig avmagring

b) tecken på hjärnskador (ex.vis huvudskakningar, vinglighet, cirkelgång, salivering)

c) ökad törst och urinering

d) onormal oskygghet eller annat onormalt beteende där sjukdom misstänks.

Källa: SVA