Ollonåret blir som raketbränsle för vildsvinen

vildsvin

I år kan det bli proppmätta och välnärda vildsvin som förökar sig hejdlöst och ger tusentals små kultingar eftersom det är ollonår. Och ollon är som raketbränsle för vildsvinsstammen, enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Ekar och bokar i Mellansverige bär ovanligt rikt med ollon i år och det gillar vildsvinen!  Och när de får så mycket fin mat föder suggorna fler kultingar, förklarar Anders Wetterin, sakkunnig inom jakt och viltvård på LRF. – Då suggorna är i god kondition sätter de fler ägg, vilket gör att fler föds. Fast normalt dör många av kultingarna under vintern. Men blir det en mild vintern kommer det att bli fler smågrisar än normalt eftersom fler föds.  – Kultingarna föds normalt på vårvintern varför det kommer att bli fler vildsvin till nästa år.

Senast ekarna i mellersta Sverige bar så här rikligt med ollon var 2016 men även förra året var ollonrikt i södra Sverige, berättar Urban Emanuelsson, professor och växtekologvid Sveriges lantbruksuniversitet. Ollonåren är trädens taktik för att rädda sina fröer från att bli totalt uppätna för om ollonen kom i samma mängd för jämnan skulle alla som äter dem anpassa sig efter tillgången, berättar han. Dock har ollonåren kommit allt tätare och det beror antagligen på klimatförändringarna, förklarar han.

– Vintern 2017, efter det förra ollonåret, var mild och då märktes det tydligt att vildsvinsstammen ökade, säger Anders Wetterin. Men bönderna är inte glada åt grisarna eftersom de bökar sönder åkrarna och orsakar stora skador. Och desto fler grisar desto fler trafikolyckor. – Det finns en undersökning från Lantbruksuniversitetet från 2015 som visar på skador på lantbruket för 1,1 miljarder kronor per år. Och då var stammen bra mycket mindre än vad den är nu. Och då ska man jämföra det med nettoförädlingsvärdet för jordbruket som uppskattas till mellan 5 och 7 miljarder kronor om året så vildsvinen käkar alltså i grova drag upp ungefär 15 procent av värdet inom jordbruket.

Daniel Ligné, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, konstaterar också att det är ovanligt mycket ollon i Mellansverige. Och han håller med om att detta kommer att göda grisarna så att de blir fler dock är han inte orolig för någon okontrollerad explosion- -Jägarna kommer att klara av att skjuta fler grisar så att stammen hålls i schack. – Det var ju ett ännu värre ollonår 2011 och då klarade jägarna av att skjuta av tillräckligt med vildsvin 2012, menar han. Dock finns det ändå hinder mot en utökad jakt eftersom vi inte kan sälja köttet i tillräcklig utsträckning. När frysarna är fulla så blir det svårt med motivationen för jägarna, säger han.

Källa: hd.se