På måndag klockan 12 prick går startskottet för sjöfågeljakten

grasand

I Finland finns det över 306 000 jägare. Knappt hundratusen deltar i andjakten som startar den 20 augusti och pågår till den sista december. Från och med måndag är det tillåtet att jaga gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, ejder och sothöna. Från den 10 augusti har det varit tillåtet att jaga grågås och kanadagås på åker och jakten på alfågel, storskrake och småskrake inleds 1.9.
I ett pressmeddelande vill Finlands viltcentral påminna jägarna om att endast fåglar som med säkerhet kan identifieras som får jagas. Dessutom ska andra jägare, naturen och bosättning alltid beaktas.  Jord- och skogsbruksministeriet har fridlyst brunand och småskrake för tre år, även jakt på aland är förbjuden i inlandet. På havsområden är jakt på alfågel även begränsad genom jägarspecifika byteskvoter, nämligen fem alfåglar per dag.

Förutom brunand har många andra sjöfågelarter som trivs på frodiga fågelvatten dessvärre minskat. Häckningsstammarna i Finland har minskat för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna. Huvudorsaken till minskningen lär enligt undersökningar bero på försämrade livsmiljöer. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andarter minskar bör jägarna ta sitt ansvar beträffande stamskötseln av de arter som är på tillbakagång. I stället för jakt på de arter som är på tillbakagång bör jakten inriktas på talrika arter, som till exempel gräsand, kricka och knipa. Enligt fångstinformationen är dessa också de tre vanligaste bytesarterna då det gäller sjöfågel.

Källa: Vasabladet