Afrikansk svinpest har drabbat Kina och miljontals djur har dött eller nödslaktats sedan slutet på förra sommaren. Därför förväntas priserna på fläsk stiga över hela världen. Detta virus sprider sig även i Europa och rycker allt närmare Sveriges gränser.

Eftersom kineserna konsumerar stora mängder fläsk riskerar köttet att bli en bristvara och driva upp priserna över hela världen. Kineserna förväntas nämligen importera griskött i stället för att dra ned på konsumtionen.

Danmark, som är en stor producent av fläskkött, märker nu hur problemen i Kina börjar påverka världsmarknaden. Pestsmittan har påträffats i vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.

I Sverige uppmanar Jordbruksverket folk att inte ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest finns. Inte heller bör man besöka i svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

Källa: expressen.se