Rådjur och harar ligger bakom ökning av TBE

radjur

Det finns ett direkt samband mellan risken att smittas med TBE och antalet rådjur. Ju fler rådjur desto större risk att drabbas av den fruktade sjukdomen. Sedan i mitten av 80-talet går kurvan över antalet personer som insjuknat i fästingburen hjärninflammation (TBE) brant uppåt. 2018 rapporterades 391 fall av TBE till Folkhälsomyndigheten, vilket var nytt rekord. Vad detta beror på har varit omdiskuterat, men nu kan forskare vid bland annat Uppsala universitet bevisa att det finns ett starkt samband mellan antalet TBE-fall och antalet rådjur, kronhjortar och harar samt deras geografiska utbredning.

– Vår forskning visar att det finns en statistisk korrelation mellan dessa som är väldigt stark. Den kraftiga ökningen av antalet TBE-fall de senaste åren är alltså en följd av den ökning av rådjurspopulationen som inträffade i slutet av 80-talet. Dessförinnan var rådjur inte så vanliga men i början av 1990-talet fanns det en miljon rådjur, säger Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

Thomas Jaenson och hans kollegor har bland annat analyserat över 400 vetenskapliga studier som handlar om fästingens och dess värddjurs ekologi samt TBE-virusets epidemiologi. De har även analyserat var TBE-fall inträffat de senaste decennierna och tagit del av avskjutningsdata från Jägareförbundet.

– Fästingar kan ha olika värddjur, men rådjur, harar och kronhjortar är de djur som bäst korrelerar med antalet TBE-fall. Om rådjuren ökar inom ett visst område, så ökar även antalet TBE-fall ett eller två år senare, säger Thomas Jaenson.

Forskningen, som presenteras i Parasites and Vectors, visar även att ett enda rådjur kan vidmakthålla en väldigt hög fästingtäthet inom en mindre yta.

– Därför skulle det inte hjälpa särskilt mycket om man sköt av stora dela av rådjursstammen för i så fall skulle man vara tvungen att skjuta nästan vartenda rådjur. Däremot finns det kommuner, som till exempel Lidingö, som aktivt gynnat förekomsten av hjortdjur. På Lidingö finns mycket fästingar och man säga att kommunen indirekt bidragit till att öka risken för att drabbas av fästingburna sjukdomar, säger Thomas Jaenson.

Sambanden mellan fästingar och vissa djur är dock inte lika enkla och raka som de kanske låter. – Tvärtom är de väldigt komplicerade med diverse faktorer som påverkar förekomsten av TBE. Antalet rådjur är en sådan faktor och variationer i nederbörden, temperaturen och antalet mindre däggdjur är andra faktorer. Därför är det jättesvårt att ta fram en beräkningsmodell om vi vill veta hur många TBE-fall vi kommer att få framöver. Att bara titta på antalet rådjur räcker inte, säger Thomas Jaenson.

Källa: hd.se