Rådjursjakten i Dalarna är i gång

radjur

Jakttiden för rådjur är lång, dock skiljer sig jakttiderna för rådjur över landet.  -I Dalarna får råbock jagas från 16 augusti till och med 30 september. Kid från 1 september till och med 30 september. Jakt på kid får endast ske som smyg eller vaktjakt. Skulle en hund vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30 september driva eller förfölja hjort eller rådjur eller om den annars jagar på ett olämpligt sätt ska den kopplas omgående, säger Linda Vedin som är vilthandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Från 1 oktober till 31 januari är alla rådjur tillåtna att jaga, då är det även tillåtet att använda jakthund som är lämpad för rådjursjakt. Enligt viltdata.se sköts totalt 3603 rådjur i Dalarna under säsongen 2016 – 2017. Totalt i Sverige sköts 108 191 rådjur under samma period. – Det finns ingen jaktkvot för rådjur utan jakt på rådjur sker under så kallad allmän jakttid. Det innebär att jakten bedrivs under angiven tid utan särskilt tillstånd och utan antalsbegränsning. Jakten ska anpassas efter tillgången på vilt och man måste ha jakträtt eller tillåtelse av jakträttshavaren för att jaga, säger Linda Vedin.

källa: BLOGGEN – lokaltidning i Säter