Regeringens förslag på ändringar i vapenlagen

vapen

Regeringskansliet skriver i ett pressmeddelande att regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på vilka ändringar som krävs för att kunna genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.

De menar att den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden redan de krav som ställs i ändringsdirektivet. Dock anser de att det är nödvändigt att genomföra vissa ändringar i vapenlagstiftningen. Dessutom krävs det ändringar även i krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Förslagen innebär bland anat att kraven på märkning och registrering utökas, att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet, att löstagbara magasin av en viss storlek regleras och att innehavstillstånd för vissa skjutvapen som huvudregel tidsbegränsas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

källa: regeringen.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn