Risk finns att årets älgjakt avbryts i förtid

alg

Nu drar älgjakten i gång men i år finns det en stor osäkerhet kring hur det torra och varma vädret påverkat älgstammen. Och det är inte uteslutet att jakten avbryts i förtid på en del platser. På måndag går startskottet för älgjakten i norra delen av landet medan jägarna i söder får vänta i några veckor till. Älgjakten är fortfarande en stor händelse i Norrland och påverkar hela samhället, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, med ansvar för de fyra Norrlandslänen.

– Alla är inte ut första måndagen i september utan en del skjuter på jakten en vecka eller två. Men visst märks det i trafiken när älgjakten börjar. Och det finns fortfarande en del skolor som tar älgjaktslov de första jaktdagarna, säger Björn Sundgren till TT.

Tilldelningen inför årets jakt är i ungefär densamma som förra året, det vill säga runt 90 000 älgar. Av vilka runt hälften skjuts i de fyra Norrlandslänen. Men det finns en hel del frågetecken. – Två saker har påverkat älgstammen, dels var det en lång, snörik vinter som gjorde att det rapporterades en hel del mer döda älgar än normalt. Sedan kom sommaren då allt blev grönt fort och sedan blev det torrt och bränt. Det är inte bra för älgarna, säger Björn Sundgren.

– Man brukar säga att en bra älgsommar är en dålig badsommar eftersom de vill helst att det ska vara lite kallt och regnigt så det kommer färskt grönt hela tiden. Den snörika vintern och den torra sommaren kan ha gjort att älgkor i dålig kondition haft dåligt med mjölk till kalvarna varpå färre kalvar kan ha överlevt. Och det finns risk att de som har klarat sig är mindre än normalt.

Björn Sundgren utesluter inte att det kan bli aktuellt att “bromsa lite grann” i områden som drabbats hårdast och det kan innebära att älgjakten måste avbrytas i förtid på vissa håll. – Det vi har sagt är att vi inte ska dra i handbromsen före jakten, säger Björn Sundgren. Jaktlagen uppmanas nu att så fort som möjligt rapportera in hur många älgar de sett och i vilken kondition de är. Detta för att ge underlag för beslut om den fortsatta jakten.

För att hjälpa älgarna inför vintern tipsar Jägareförbundet villaägare med överskott på äpplen att dela med sig till djuren. – De har haft en tuff vinter och en tuff sommar, det är bra att man hjälper dem så mycket man kan. Äpplen är ju något som annars ruttnar och ger en bra energikick åt älgarna, säger Björn Sundgren.

Källa: aftonbladet.se

Fakta om årets älgjakt

Tilldelningen inför årets älgjakt väntas bli ungefär som förra året, runt 90 000 älgar.Jakttidens längd, med eventuella uppehåll och andra begränsningar, fastställs varje år av respektive länsstyrelse.

I de norra länen börjar älgjakten första måndagen i september, medan de sydliga länen har premiär andra måndagen i oktober. Lokala och regionala variationer kan dock förekomma. Jakten får som längst pågå till sista februari, men länsstyrelsen kan besluta om andra tider.

I norr görs som regel uppehåll i jakten under brunsten, medan den i söder inleds efter brunsten.

Älgarna får jagas från och med en timme före soluppgången till och med solnedgången.

Källa: Svenska Jägareförbundet, Naturvårdsverket