Så äter vi svenskar viltkött

viltkott

Jakten genererar ungefär 20 000 ton viltkött årligen. Och merparten kommer från älgen, som står för 60 procent av den totala köttmängden.  Rådjuret står för sex procent och fågel för drygt två procent. På senare år har andelen vildsvinskött ökat och utgör nu 25 procent.

Det äts mer viltkött i norra Sverige än i syd. Men i genomsnitt äter 22 procent av svenskarna viltkött minst en gång i månaden.  Minst viltkött äter man i Stockholms län, där 16 procent äter viltkött minst en gång i månaden. Samtidigt tycker 40 procent av stockholmarna att det är viktigt att kunna äta viltkött.

Av den icke-jagande delen av befolkningen äter 65 procent viltkött minst en gång per år. Det är ungefär lika vanligt att de fått köttet från en jägare i vän- eller familjekretsen, som att de köpt det i butik, eller ätit det på restaurang.

50 procent av Sveriges befolkning tycker att det är viktigt att kunna köpa viltkött i en affär eller gårdsbutik. 43 procent tycker det är viktigt att kunna köpa viltkött på restaurang. 35 procent tycker det är viktigt att kunna köpa viltkött från en jägare.

Forskning har visat att en positiv inställning till viltkött bland människor som inte jagar hänger samman med erfarenhet av jakt och jägare. De som känner jägare och äter viltkött gillar jakt i högre grad än andra. 81procent av icke-jägarna anser att jakt bidrar till att upprätthålla balansen i naturen och 69 procent att jakt är en viktig tradition på landsbygden.

Källa: jagareforbundet.se