Så hade de utdöda djuren levt – om inte människan varit i vägen

Alla de cirka 6000 nu levande och nyligen utrotade däggdjursarter har kartlagts i en ny databas. Med hjälp av databasen kan man få reda på hur dessa djur hade levt om människan inte stört deras utbredning. Den kan även ge svar på var i världen det finns bäst förutsättningar för att återställa förlorad biologisk mångfald. Undersökningen har genomförts av en internationell grupp som leds av forskare från Göteborgs universitet.

I tidigare forskning av däggdjurs utbredning samt, studier över deras släktträd, har de arter som utrotats av människan inte tagits med. – Därför är detta första gången som vi kunnat inkludera arter som nyligen blivit utrotade, som den tasmanska tigern och den ullhårige mammuten. Detta förändrar verkligen vår uppfattning om vad är naturligt och vad som bara representerar mänskliga effekter i det förflutna vi inte kom ihåg, säger Søren Faurby, biolog vid Göteborgs universitet och ledare för den internationella forskargruppen.

För att undersöka mönster av biologisk mångfald eller för att förutspå hur klimatförändringarna kommer att påverka olika arter kartlägger forskare däggdjurs utbredning. Dock är dessa kartor är ofullständiga eftersom de inte visar på djurens naturliga utbredning, bara var de förekommer idag. Många arters utbredning har under århundradena minskat dramatiskt. Till exempel genom jakt eller för att människor förstört djurens naturliga habitat.

– Brunbjörnen förknippas idag främst med Alaska och Ryssland, men innan människans utbredda jakt fanns det brunbjörnar både i Mexiko och i Afrika. Om vi ska kunna förutse hur klimatförändringarna kommer att påverka olika arter måste vi veta deras naturliga utbredning, säger Søren Faurby. Därför är det också viktigt att inkludera däggdjur som människan utrotat.

– När vi studerar globala mönster av biologisk mångfald måste vi även titta på arter som den tasmanska tigern, en art som utrotades för mindre än 100 år sedan, vilket bara är en sekund  i geologisk tid. Större delen av de senaste 30 miljoner åren strövade stora däggdjur som elefanter och lejon runt på hela jorden, inte bara i Afrika. Även arter som mammuten som vi tänker på som förhistoriska levde när pyramiderna byggdes, säger paleontologen och medförfattaren Matt Davis, Århus universitet.

För att skapa en databas som inkluderar både levande och utrotade däggdjur har forskargruppen fogat samman redan befintlig fakta och lagt till gamla kartor och studerat en stor mängd artiklar och andra databaser. Detta för att se hur arternas naturliga utbredning hade kunnat vara om den inte störts av människan. Vidare har man kombinerades DNA från nu levande djur med data från fossilfynd från olika forskares utgrävningsplatser runt om i världen med en dataalgoritm. På så sätt kan forskarna förutse var de utrotade arterna skulle passa in med de däggdjur som lever idag.

Den nya omfattade databasen är öppen för alla att använda. Jens Christian Svenning, medförfattare och professor vid Århus universitet, tror att framför allt forskare och lärare kommer att ha nytta av den. – Den här databasen har gett oss viktiga bevis för flera intensivt diskuterade idéer inom biologin ändå är det här är bara början. Vi utnyttjar redan databasen för att hitta de bästa platserna runt om i världen för att återställa förlorad biologisk mångfald.

Källa: Göteborgs Universitet

bjorn