Säkrare vapenhantering kan nolla dödsolyckor

vapen

Dödliga vådaskjutningar har minskat rejält i Sverige sedan 1980-talet dock har vi ännu inte nått fram till nollvision. För att komma dit är det mer träning och utbildning i säker vapenhantering som gäller, anser forskare. Inte minst nu när värnplikten återinförts.

Fram till mitten av 1980-talet skedde i snitt sex dödliga vådaskjutningar i Sverige varje år men då den obligatoriska jägarexamen infördes 1985 bidrog det till att antalet dödsfall per år minskade rejält. I dag omkommer cirka tre personer varje år i vådaskjutningar. Detta visar en avhandling om dödliga skottskador, gjord vid Umeå universitet.

Man kan dela i dödsolyckor i två grupper varav den ena har ett samband med jakt. Det kan handla om att en jägare misstas för en älg och skjuts, eller att hen snubblar och ett skott avlossas. – Det kan vara halt, kallt eller så kan sikten kan vara nedsatt på grund av vädret. Man kan trilla ner från ett jakttorn med laddat vapen eller så kan man halka när man klättrar över stängsel eller andra hinder i naturen. Och ett laddat vapen kan som bekant gå av, oavsett om det är säkrat eller inte, säger studiens författare Mensura Junuzovic, specialistläkare vid Umeå universitet och medicine doktor inom rättsmedicin.

Den andra gruppen av olyckor handlar om sådana som till exempel sker i samband med militär tjänstgöring. – Det händer även att barn hittar föräldrarnas vapen eller nycklar till vapenskåp, och så skjuter de sig själv eller någon annan.

Den gemensamma nämnaren för både jakt och olyckor utanför jakten är dock felaktig vapenhantering, enligt Junuzovic. Det är sällan en olycka orsakades av ett fel på själva vapnet, visar hennes studie. – Vi är ganska nära nollvisionen nu, men man bör jobba vidare så är träning och utbildning i säker vapenhantering är viktig. Speciellt nu som lumpen kommer tillbaka i Sverige.
I avhandlingen ingår också en enkät bland tusen jägare som handlar om deras attityder till vapensäkerhet. Den visar att var fjärde jägare bevittnat någon form av incident med skjutvapen i samband med jakt men att det var sällan någon blev skadad eller dödad i dessa fall.

Källa: aftonbladet