Två ansökningar om skyddsjakt på varg har kommit in till Länsstyrelsen i Jämtland. Bland annat är det samebyn Tåssåsen som ansöker om skyddsjakt på de vargar som har spårats i området strax nordost om Ytterhogdal. I området har samebyn ett tusental renar och konsekvenserna kommer bli stora om vargarna börjar jaga dessa renar.

Länsstyrelsen utreder just nu de två ansökningarna som gäller fem eller sex vargar. Enligt länsstyrelsen är det vargar från Prästskogsreviret som befinner sig i området. De vargar som samtidigt fredades av förvaltningsrätten i Luleå i samband med de beslut som överklagades till myndigheten av licensjakt på varg. Motiveringen till det beslutet från förvaltningsrättens sida var att Prästskogen ligger på gränsen mellan Gävleborg och Jämtland där reviret delas med andra nordliga län som har så låg förekomst av varg att någon licensjakt av den anledningen inte skulle ske. Men nu har alltså två ansökningar inkommit om skyddsjakt på samma vargar.