Sensorer vid vägkanten ska varna för vilt

Viltolyckorna ökar markant i vårt land. Så nu ska delar av E65 och väg 108 vid Svedala göras mindre riskutsatta för viltolyckor. Dels ska man sätta upp sensorer vid vägkanten som känner av när vilt passerar och på så sätt varna bilisterna. Och dels uppförs landets största ekodukt, en bro över vägen för vilda djur, för att underlätta för vilda djur att passera och få ned antalet viltolyckor. Slår detta projekt väl ut kan det bli aktuellt även på andra platser i landet. Arbetena inleds i augusti och kan tidvis påverka semestertrafiken.

Källa: Sydsvenskan