Septemberjakten kan vara hotad av värmen

 

algArild Sörensen vid Miljödirektoratet i Norge går ut och varnar för att rekordvärmen och torkan kan stoppa starten för septemberjakten på älg och hjort. Brandrisken i markerna har gjort så att de flesta skjutbanorna i södra Norge har stängts. I och med detta kan inte jägarna göra sina obligatoriska skytteprov med studsare inför jaktstarten i augusti på rådjur och vildren.
Enligt seniorrådgivare Arild Söresmen vid Miljödirektoratet kan det även bli aktuellt att skjuta upp jaktstarten på älg och hjort i september eftersom det bedöms att det är för riskfyllt med jaktskott i markerna. – Det är möjligt att jakten påverkas av brandfaran på en del områden. Det är upp till det lokala brandförsvaret att besluta om eventuella skjutförbud, säger Arild Sörensen till Oppland Arbeiderblad.

Källa: Jakt & Jägare