Skyddsjakt på spetshjortar i Oskarshamns kommun

Två spetshjortar som går i flock med andra hjortar får fällas för att freda ett rapsfält i Oskarshamns kommun. Beslutet om skyddsjakt hängde dock på en skör tråd eftersom Länsstyrelsen i Kalmar upptäckte en spridare med majs vid fältet.

Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att ha en foderspridare så nära rapsfältet. Spridaren finns där för att locka fram och skjuta de vildsvin som härjar i rapsfältet.
Eftersom markägaren varje dag försöker skrämma bort dov- och kronhjortar från fältet beviljades ändå skyddsjakt på två spetshjortar, en dov- och en kronhjort.

Villkoret är att de två unga hjortarna, som har sina första hornuppsättningar, ska skjutas när de går tillsammans med andra hjortar. Detta för att få maximal skrämmande effekt på de övriga hjortarna i närheten av skottplatsen. Skyddsjakten är tillåten fram till skörden eller senast första september.  Förutom torkan är de 12,5 hektaren med raps hårt ansatt av viltet då både vildsvin, kron- och dovhjortar tar för sig av grödan.

Källa: Jakt & Jägare