Ett lantbrukarpar, söder om Ljungby, har ansökt om skyddsjakt på tranor som går hårt åt deras utsäde på åkrarna. Nu har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på upp till 15 tranor. Tranorna både pickar utsådd och deras spillning riskerar att påverka grödans kvalitet på grund av att de är så många.

Tranorna har under ett antal år flockats på de här åkrarna så situationen är väl känd av länsstyrelsen.
Problemen beskrivs därför som omfattande. Länsstyrelsen har dessutom tidigare år betalat ut ersättning för skadorna samt beviljat skyddsjakt.

Tranans bevarandestatus i utbredningsområdet är gynnsam varför länsstyrelsen bedömer att en skyddsjakt inte är ett hot mot det.

– Det går rätt bra för tranorna. De blir fler och fler och orsakar stora problem. Framför allt i de områden där det är mycket tranor som samlas, säger vilthandläggaren Daniel Söderberg.

Källa: smp.se