Skyddsjakt på vitkindad gås

gas

Vitkindade gäss orsakar lokalt stora skador på jordbruksgrödor på Gotland. Därför har länsstyrelsen nu beslutat att tillåta skyddsjakt efter vitkindad gås under perioden 1 april-31 maj 2019. Stora flockar av vitkindade gäss rastar varje år på Gotland och de orsakar allvarliga skador på jordbruksgrödorna på ön. Länsstyrelsen betalade förra året ut omkring 1,2 miljoner kronor i ersättning till drabbade lantbrukare. Därför tillåts en
begränsad skyddsjakt på upp till 500 gäss under nästa år.

Skyddsjakten är dockvillkorad. Den får bara bedrivas efter gäss som uppehåller sig vid åker medoskördad gröda och ska bedrivas med största möjliga hänsyn till både gässen och
övriga djur. Framför allt häckande fågel och antal fällda fåglar måste
rapporteras in via länsstyrelsens hemsida inom en vecka.

– Skyddsjakten bör i första hand användas som skrämselmetod och för att få maximal effekt rekommenderar vi att drabbade lantbrukare att kombinera skyddsjakten med andra
skrämselåtgärder, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen
i Gotlands län