Södra storsatsar på viltdemohägn

tall

Nu storsatsar Södra på 36 nya viltdemohägn. Stängslingen i Hjorted som invigdes i förra veckan är det första hägnet som anpassats för kron- och dovvilt. – Det är en lämplig biotop här för att anlägga ett viltdemohägn som passar för kron- och dovvilt. Det är ett småbrutet landskap med mycket lövträd av det slag som klövviltet gillar, säger Michael Andersson, viltombud i Vimmerby sbo.

Det nya viltdemohägnet har anlagts i ett område där hjortstammarna har växt oerhört mycket under de senaste åren. Älgstammen är däremot måttlig. Kronhjorten orsakar främst skador på granar genom att barka av stammarna med tänderna.

– I det här området har man dragits med bekymmer med kronhjort länge, menar Michael Andersson. Demohägnet är uppdelat i två hägn som är 20 gånger 20 meter vardera. I det ena hägnet kan inget vilt ta sig in men i det andra kan småvilt samt rådjur och dovhjort komma in.

– Vi byggde hägnet i vintras och redan efter en sommar ser man skillnad. Det är mer vegetation i hägnet än det är utanför, säger Michael Andersson.

Demohägnen är inte gjorda enbart för att visa skador som viltet åsamkar skogen. Utan de visar även betestryckets påverkan i allmänhet, även på markfloran och buskvegetationen.

Södra har sedan tidigare sex viltdemogårdar som har funnits några år nu. När man besöker dem ser man tydligt viltets påverkan på vegetationen.

I Vimmerby skogsbruksområde finns ett viltdemohägn sedan 2010 i Stora Aby, Målilla och i det syns det tydligt vilken skillnad det är på tall i hägn och utanför hägn.

– Inne i hägnet närmar sig tallen fyra meter i höjd och det är fullt med buskar och andra typer vegetation. Utanför är tallen inte mer än drygt en och en halv meter hög och grenarna är avätna, säger Magnus Johansson, ordförande i Vimmerby sbo.

Tanken är att demohägnen ska finnas kvar under en så pass lång tid att man verkligen kan se skillnad inne i hägnet och utanför. Södra hoppas att såväl skogsägare och jägare som andra intresserade ska besöka dem.

Erfarenheten från viltdemogårdarna är att de varit mötesplatser för öppna och fria diskussioner. Dessutom lär de ofta ge aha-upplevelser även för vana skogsägare och jägare.

Södra vill vara tydliga med att man inte är ute efter att det inte ska finnas några skador alls på den växande skogen. Men menar att det näst vanligaste trädslaget i landet, tall, måste kunna planteras och växa upp utan att behöva hägnas in

Källa: landskogsbruk.se.