Sökmotor till offentlig rättsinformation

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Karnov Open är en sökmotor och ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation.

Sidan är indelad i många olika rättsområden och i “Jordbruk, jakt och fiske” finns mycket matnyttigt att hämta när man har funderingar av rättslig karaktär.

https://open.karnovgroup.se