Stängsel stänger inte ute alla rovdjur

varg

Måndagsnatten i förra veckan skedde ett vargangrepp mot får i närheten av Tivedenreviret. Trots att fårhagen var utrustad med rovdjursavvisande stängsel med fem eltrådar tog sig flera vargar ta sig in i hagen och dödade sammanlagt 26 får. Länsstyrelsens bedömning är att det handlar om fyra vargar som tagit sig in till fåren genom att gräva sig under stängslet, enligt Land lantbruk. Det gick att se att vargarna hade grävt på fyra ställen. Inga Ängsteg är verksamhetschef vid Viltskadecenter, som är en del av SLU. Hon säger att fårrägarna i det aktuella fallet hade gjort allt som samhället kräver för att skydda djuren samt att det är ovanligt att vargar gräver sig in under rovdjursavvisande stängsel, men att det händer.

– I de allra flesta fall är rovdjursavvisande stängsel helt tillräckliga som skydd mot rovdjur och även konventionella staket med skydd mot alla fyra sidor brukar fungera bra som skydd. Men inte heller rovdjursavvisande stängsel stänger ute rovdjur till hundra procent. Därav namnet rovdjursavvisande stängsel, och inte ”rovdjurssäkra”, säger Inga Ängsteg.

Hon säger vidare att det är ovanligt att vargar gräver sig under rovdjursavvisande stängsel och att det brukar räcka med att den nedersta tråden är cirka trettio centimeter över marken samt att det är hög spänning i staketet.
– Kanske var det ovanligt lättgrävt på den här platsen. Och det kommer ju alltid att finnas vargindivider som är extra kluriga och hittar sätt att ta sig igenom stängsel och olika former av skydd, precis som andra sorters djur kan göra.  Hon menar dock att om en varg väl har grävt sig under ett staket och tagit får är risken väldigt stor att den kommer att göra det igen. För då har den lärt sig att det är en metod som ger bra utdelning.

– Det är dessutom alltid störst risk för vargangrepp direkt efter ett tidigare angrepp. Detta eftersom vargen då har fått en jätteutdelning på den platsen. Vargens fokus blir inställt på fåren. Annars kan vargar passera fårbesättningar utan att göra angrepp då de även jagar andra vilda djur.

Inga Ängsteg menar att det inte är realistiskt att kräva att de rovdjursavvisande stängslen, som redan i dag är väldigt kostsamma och underhållskrävande ska utvecklas ytterligare.
– Och att tänka att man ska gräva ner stängsel på stora ytor som beteshagar är inte realistiskt, det skulle bli alldeles för dyrt. Så gör man när man hägnar in vargar på djurparker, men här handlar det om för stora ytor.

Inga Ängsteg säger att det är viktigt att poängtera att djurägarna i Tivedenfallet hade gjort allt de kan för att för att skydda fåren, enligt vad samhället kräver.
– I så fall är skyddsjakt det alternativ som återstår som förebyggande åtgärd, säger Inga Ängsteg.

Källa: atl.nu