SVA jagar dödlig sjukdom hos älg

alg

Chronic Wasting Disease (CWD) är en mycket allvarlig sjukdomen som drabbar hjortdjur, bland annat älg, kan ha nått till Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver nu hjälp med observationer av allmänheten för att upptäcka eventuellt smittade djur. Och ett bra tillfälle är nu i älgjaktstider.

Viltpatologen Karin Olofsson Sannö ska bland annat undersöka en älg som har betett sig konstigt i Östervåla. Det finns nämligen en oro för att älgen kan ha drabbats av CWD som är samma typ av sjukdom som galna kosjukan.

– De får ett förändrat protein som ger hjärnskador varpå djuren dör. Skulle vi få in den i vårt land skulle det få stora konsekvenser för vår älg- ren- och kronhjortspopulation, säger Karin Olofsson Sannö.

– Friska djur som kommer från Sverige ser vi i dagsläget ingen begränsning av att äta älgkött. Utan det är om man har sjuka djur som blir positiva i den här analysen, då ska man givetvis inte äta dem, säger hon.

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, upptäcktes bland nordamerikanska hjortdjur på 60-talet och för två år sedan konstaterades den i Norge på några olika platser. Tidigare i år upptäcktes ett fall i Finland.

På grund av detta har det tagits beslut i EU om att alla länder som har hjortdjur ska ha så kallad utökad övervakning de närmaste tre åren. För Sveriges del innebär det att minst 6 000 hjortdjur ska provtas på olika arter från hela landet.

– CWD är en allvarlig sjukdom. Den är dödlig och det finns inget vaccin. Den ökar långsamt, smittan finns kvar i miljön och den är väldigt svår att bekämpa, säger Maria Nöremark som är epidemiolog på SVA.

– Det man framför allt ser är beteendeförändringar, för den här sjukdomen sätter sig i hjärnan. Djuren kan gå i cirklar, dregla mycket och bete sig konstigt. De blir oftast avmagrade men en del visar endast milda tecken. Så ju fler rapporter som kommer in desto gladare blir vi, säger Karin Olofsson Sannö.

Källa: svt.se