Svängning i vargfrågan i Finland igen……

Det är nu fritt fram för jägare att skjuta den varg som de nyss fick dispens för i Snappertunareviret eftersom domstolen gav naturskyddsförbundet back på deras anhållan om verkställighetsförbud.

För knappt två veckor sedan fick jägare undantagslov av Finlands viltcentral att skrämma bort och vid behov skjuta en av vargarna som rör sig i Snappertunareviret. Motiveringen var som tidigare den allmänna säkerheten eftersom vargarna är orädda. Men Naturskyddsförbundet tycker inte att det finns tillräckliga grunder för att skjuta en varg varpå deras nyländska distrikt lämnade in ett besvär mot dispensen till förvaltningsdomstolen. Samtidigt ville de att domstolen med ett verkställighetsförbud förbjuder jakten tills besväret är avgjort och Förbundet anser att det räcker med att skrämma vargen.

Naturskyddsförbundet är besvikna på att tillståndet inte förbjuder skjutandet av en alfaindivid utan endast rekommenderar det. De hänvisar till en händelse i fjol då jägare med ett ungefär likadant tillstånd sköt flockens alfahane trots rekommendationen att inte göra det. Förbundet kritiserar också att viltcentralen innan de beviljade ett nytt lov inte verkar ha tänkt på vad som händer när en alfaindivid skjuts. De menar att vargarna till och med kan börja bete sig ännu mer oönskat om alfaindividen skjuts.

När viltcentralen beviljade det nu aktuella lovet, konstaterade de att vargarnas beteende inte har förändrats varför Naturskyddsförbundet anser det visar att det inte var en fungerande lösning att skjuta vargen i fjol. Dessutom menar förbundet att de rapporterade vargskadorna inte har ökat utan att endast få skador har rapporterats i år.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade i måndags begäran om ett verkställighetsförbud varpå jägarna kan skrämma och skjuta varg så länge undantagslovet gäller. Domstolen avgör själva besväret i normal ordning vid ett senare tillfälle. Förbundet besvärade sig inte över dispensen i fjol.

Källa: svenska.yle.fi