Svensk jägare nekad att få hem lejontrofé från Zambia

En svensk troféjägare som fällde ett lejon i Zambia 2012 har begärt att få sin trofé hemskickad till Sverige. Hans begäran har tidigare bestridits av Naturvårdsverket som menar att ett importtillstånd av trofén strider mot gällande lag, skriver Smålandsposten.

Under åren 2005–2013 pågick många hårda jakter på lejon i Zambiahar. Då dessa haft negativa effekter på Zambias lejonpopulation ledde det, i kombination med att det exporterades 550 lejontroféer från Zambia under samma period perioden, till förbud på troféjakt på lejon där mellan 2013–2015.

lejonNaturvårdsverket säger i ett yttrande att det nu aktuella lejonet sköts “vid en tidpunkt då jakten inte var långsiktigt hållbar”. Detta yttrande ledde till att Jordbruksverket för en tid sedan avslog ansökan om importtillstånd av trofén till Sverige.

Fallet har nu drivits vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö som ska avgöra om lejontrofén ska få skickas till Sverige.

Källa: expressen