Sverige, Norge och Finland samarbetar kring vargfrågor

varg

Det finska Jord- och skogsbruksministeriet har stärkt samarbetet med de svenska och norska myndigheterna kring vargfrågor och samarbetet fokuserar på genflödet mellan den skandinaviska och finsk-ryska vargpopulationen samt på informationsutbyte. Till den skandinaviska populationen hör den vargpopulation som lever i Sverige och Norge. För denna population har upprättats en fullständig genkarta.

För att populationen ska kunna behålla den genetiska mångfalden måste en fertil individ från den finsk-ryska populationen med minst fem års mellanrum gå över till den skandinaviska populationen och Finland ska bidra till detta mål. Naturvårdsverket ska aktivt följa upp vargpopulationen för att så fort som möjligt kunna identifiera de vargar som kommer från Finland eller Ryssland och bekräftas deras ursprung med DNA-prov.

Beredningsgruppen diskuterade även vargar som vistas i renskötselområdet och de skador som de orsakar på ren samt hur man förebygger skadorna. Informationen om förekomst av varg och observationerna av vargar och stora rovdjur ansågs också vara viktiga. Registreringarna ger snabbare information om var vargar rör sig eftersom man då kan reagera på det fortare. 

Järven är det rovdjur som orsakar mest skador på ren. År 2017 vållade lodjur och björn en aning fler renskador än varg och enligt Viltskaderegistret uppgick värdet av skador av varg på ren till cirka 1,2 miljoner euro.

Källa: mmm.fi Jord- och skogsbruksministeriet i Finland

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn