Svinpesten slår hårt mot europeiska grisbönder

vildsvin

Den fruktade afrikanska svinpesten sprider sig i Europ och hittills är no EU-länder är drabbade. Och risken ökar att smittan även kommer till Sverige. I Rumänien har över 100 000 tamgrisar avlivats. Afrikansk svinpest är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba djur. Bulgarien är senaste landet dit smittan nått. I fredags upptäcktes sjuka grisar på en gård på gränsen till Rumänien, som för närvarande är det hårdast drabbade landet.

– Situationen i Rumänien är särskilt bekymmersam eftersom sjukdomen har spridit sig snabbt under en kort tid, säger Anca Paduraru, talesperson för EU-kommissionen i frågor om hälsa och livsmedelssäkerhet. I förra veckan drabbades Rumäniens största grisproducent och omkring 140 000 djur fick avlivas.

Enligt EU-kommissionens senaste sammanställning finns afrikansk svinpest, utöver Bulgarien och Rumänien, i Polen, de baltiska staterna, Tjeckien, Ungern och på Sardinien. – Risken är förhöjd, på en relativt låg nivå, att även Sverige drabbas, och det är mer sannolikt att den dyker upp hos vildsvin än hos gris, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog och expert på afrikansk svinpest på Statens veterinärmedicinska anstalt.

För att smittan ska nå Sverige krävs en kedja av händelser. Som till exempel att en person av misstag tar in infekterat kött i Sverige och att det hamnar i naturen och äts av vildsvin. – Desto längre problemen fortsätter inom EU, och ju fler områden som drabbas, desto högre är risken att de händelserna inträffar och att vi får hit sjukdomen, menar Karl Ståhl.

Människor blir inte sjuka men det motståndskraftiga viruset kan följa med i köttprodukter som äts av grisar eller vildsvin. Det finns även kvar i blodspår på en persons kläder eller skor som varit i kontakt med djur som är smittade. EU har avsatt 1,2 miljoner euro, cirka 12 miljoner kronor, till medlemsländer som bekämpar svinpesten. Sjukdomen står även högst på agendan när experter möts i Warszawa senare denna månad.

I Sverige samordnas insatserna av Jordbruksverket och då handlar det både om att förhindra sjukdomen att komma hit, till exempel med informationskampanjer till researrangörer och jägare, liksom att ha åtgärder på plats om ett fall upptäcks.

Danmark har börjat bygga stängsel för att stänga ute vildsvin och därmed pesten från landet. Karl Ståhl är tveksam till hur effektivt det är eftersom att människor också är smittspridare. – Det vi däremot tittar på är att likt Tjeckien hägna in ett område där smittan har upptäckts, förhindra jakt där och ha regler kring utfordring, menar han. Även i Tyskland, med stora grisfarmar i östra delen av landet, är oroat. Där tillåter man nu jakt på vildsvin året runt.

Afrikansk svinpest har funnits tidigare i Europa: i Spanien och Portugal på 1960-talet och i Belgien på 1980-talet. Det pågående utbrottet tros ha startat i Georgien 2007 när smittat kött kom via en båt från Afrika.

Källa: dn.se

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

Källa: Jordbruksverket