Tänkvärt inför björnjakt

bjorn

Några allmänna tips och råd att ha i ryggsäcken innan man jagar björn.

Har jaktlaget tillgång till eftersökshund?
Inträffar en skadskjutning ska det finnas en hund som är särskilt tränad på plats inom två timmar. Förfogar inte jaktlaget över en hund som är specialtränad för eftersök på björn, ska man innan jakten ha kontaktat något eftersöksekipage som kan ställa upp och hjälpa till om olyckan skulle vara framme. Det är jaktledaren ansvar att organisera eftersöket.
Har jaktdeltagarna tillräcklig skjutskicklighet?
Tänk på att björnen har ett litet vitalt träffområde och har man bestämt sig för att jaga
björn bör jaktlaget träna björnskytte innan jaktstarten. Att söka stöd och skjuta
sidoskott inom 80 meter är att rekommendera. Samla gärna jaktlaget på skjutbanan och skjut Björnpasset.

Anmälan och besiktning
Fälld eller påskjuten björn ska snarast anmälas till respektive länsstyrelse och det åligger skytten att ombesörja att besiktning blir genomförd. Länsstyrelsen har uppgifter om vilka besiktningsmännen är. Gör upp med någon av dessa om hur det hela praktiskt ska genomföras. Fälld björn får förstås passas och förflyttas till slakteri oavsett om den är besiktigad eller inte. Vid besiktning tas bland annat tandprov så tänk på att spärra upp käkarna med en tvärställd pinne innan likstelheten inträder. Besiktningsmännen hjälper till med provtagning och övrig pappersexercis och denna besiktning och provtagning är gratis.

Fällavgifter med mera
Staten tar inte ut någon fällavgift på björn däremot kan enskilda markägare ta ut
fällavgifter. Vill man sälja björnkött ska man ha ett intyg från jordbruksverket och detta
hjälper besiktningsmännen till med. Björnkött för försäljning måste veterinärbesiktigas
och omkostnader för detta står skytten själv för.

Gemensamhetsjakt över flera jaktområden
Björnar rör sig över mycket stora områden. Normalt för honor med ungar är cirka 40 000
ha och för hannar cirka 100 000 – 150 000 ha. För att lyckas bättre med jakten och
samtidigt öka chansen att ha tillgång till bra hundar kan det vara idé att samordna
jakten över större områden.

Vid gemensamhetsjakt, där flera jaktlag samordnat björnjakten, måste deltagarna
ha jakträtt på det område som ska det ska jagas på. Jägare som jagar på annans område måste därför ha tillstånd av berörd jakträttshavare för att få vara med i gemensamhetsjakten. I vissa fall krävs samtycke av fastighetsägaren. Till exempel vid så kallad kortjakt på bolagsmark. Vid jakt inom viltvårdsområde krävs att utomstående jägare löser gästkort eller särskilt jakträttsbevis på björn.

Källa: jagareforbundet.se där du även hittar annan information om björnjakt, till exempel: Licenstilldelning och regler för björnjakten, hur du gör vid björnmöten