Tips på hur du kan hjälpa viltet i vinter

dovhjort

Vårt inhemska vilt är anpassat till vårt klimat varför risken att en art helt dör ut under en svår vinter är ganska liten. Däremot kan många av de svagare individerna svälta eller kanske rent av dö. De som överlever är i sämre kondition när våren kommer och det är dags att föda ungar eller lägga ägg. Då vinterväder drar in över landet är det främst rådjur, hjort, vildsvin och småviltet som behöver hjälp med att hitta föda. Älgar och harar är däremot bättre rustade för att klara en kall och snörik vinter. Att göra en viltvårdsinsats är allt ifrån att sätta upp en fågelholk till att anlägga våtmarker, viltvatten, lähäckar, kantzoner, bryn, buskage, utföra predatorkontroll, stödutfodring till ett viltanpassat och varierat jord- och skogsbruk. 

Nedan följer lite tips på hur du kan hjälpa viltet finna föda:

1. Utfodra klövviltet med fuktigt ensilage, spannmålskross eller foderpellets. Torrt hö är däremot olämpligt om det inte är proteinrikt samt ges under hela vinterhalvåret.

2. Foderplatser för klövvilt skall ligga så att viltet har god uppsikt över omgivningarna för då minskar risken att klövviltet tas av rovdjur.

3. Utfodra inte klövvilt i närheten av vägar och ploga gärna upp stråk fram till utfodringsplatserna om det är mycket snö.

4. Starka individer håller ofta de svagare borta från utfodringsplatserna men genom att ha flera utfodringsplatser minst 50 meter ifrån varandra får fler del av fodret.

5. Fasaner och rapphöns utfodras helst med vete. Dessutom bör det även finnas grovt grus bredvid maten. Småfåglar kan du servera solrosfrö, hampfrö, osaltade jordnötter eller talg. Kvardröjande trastar gillar havregryn indränkta i matolja.

6. Alla fåglar utfodras i direkt anslutning till skydd i form av risiga buskar eftersom det minskar risken för predation så att fåglarna kan koncentrera sig på att äta.

7. Helst bör man utfodra under hela vinterhalvåret fast det är aldrig för sent att börja!

8. Du måste ha markägarens tillstånd för att utfodra viltet.

Källa: jagareforbundet.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn