Torka och bränder kan påverka årets björnjakt

bjorn

Det verkar som om den svenska björnstammen ökat i snabbare takt än förväntat. Men frågan är hur bränder och årets torka har påverkat björnarna i år. I år får totalt 284 björnar skjutas, vilket är uppdelat på sju län. Det är lite fler än förra året då 219 björnar sköts. Anledningen är att den senaste inventeringen av antalet björnar visat på att stammen ökat något mer än förväntat.

Dels finns inventeringen där man tittar på björnspillning och man har även tagit dna-teknik till hjälp. Dels har också antalet observationer av björn ökat och antalet incidenter med soptunnor eller björnar som varit inne i bikupor och annat har också ökat, säger Benny Gäfvert, björnexpert på Stiftelsen Rovdjurscentret de 5 Stora.

Nytt från i år är att jägare som jagar med halvautomatiska vapen tillåts ha magasin med kapacitet för upp till fem patroner mot tidigare två patroner. De nya reglerna kom till för att öka säkerheten för jägarna.

Under björnjakt kommer man väldigt nära viltet och ibland uppstår det situationer när man måste skjuta snabbt, och det har då setts som en risk att man bara får ha två skott, menar Benny Gäfvert. Det vanliga är dock att jägarna använder ett så kallat repetervapen där man har ett magasin med flera patroner men där man måste ladda om mellan varje skott med ett manuellt handgrepp, enligt Gäfvert. Jakten pågår fram till 15 oktober men kan avlysas tidigare om alla tilldelade björnar skjutits. Tidigare år har alla björnar som tilldelats också fällts.

Årets torka och bränder har dock viss påverkan på jakten. I en del brandområden i Gävleborgs län är det till exempel tillträdesförbud för jägarna och torkan har dessutom påverkat årets tillgång på bär som björnarna äter upp sig på innan de går i idé, säger Gäfvert. Men på sikt gynnar bränderna också tillväxten av till exempel blåbärsris, som är en viktig matkälla för björnarna.

Björnen är fridlyst i Sverige sedan 1927. För att hålla björnstammen nere tillåts viss jakt sedan 1947. Naturvårdsverket ger i dag rätten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i de norra och mellersta rovdjursförvaltningarna. Björn jagas från 21 augusti och fram till 15 oktober men kan avslutas tidigare om alla tillåtna björnar fällts. I delar av Norrbotten får björn jagas till och med den 30 september.

Källa: nt.se samt Naturvårdsverket