TORKAN SLÅR TILL HÅRT PÅ DJURLIVET – hjälp dem med vatten

Värmen och torkan har slagit till hårt i landet denna sommar och det påverkar förstås det vilda djurlivet hårt,
Det är inte bara vatten utan även mat som kan vara svårt att hitta för många djur.
Tänk på att detta gäller alla djur, dagaktiva som nattaktiva, däggdjur och fåglar, stort och smått.

Men vi får heller inte glömma att djuren är mycket smarta och duktiga på att alltid kunna hitta något ätbart. De anpassar sig, söker skugga och vet vart de ska leta efter mat och vatten.
De djur som denna torkan slagit som mest hårt på är hos däggdjuren såsom igelkotten, hare, räv och rådjur. Fåglar är mer tuffa och härdade att klara värmen och lokaliserar under flygturen var vatten finns samt kunna hitta föda. Men däremot fågelungar, som lämnat boet och är på marken och inte lärt sig flyga än, kan behöva få lite stöd med hjälp av en låg/grund vattenskål. Ungarna får annars vätska via födan som föräldrarna matar dem med.
Men att ge en hjälpande hand under dessa svåra tider, med stödutfodring av vatten och mat, underlättar mycket för de vilda djuren – både under tuffa vintrar och somrar.

Ställ ut lågkantade, grunda skålar och fat med vatten.
Ställ på olika höjder för varje djurart – på marken för bland annat fågelungar, igelkottar, rådjur, älgar, harar och rävar samt badbalja med låga kanter för större fåglar såsom mås-/trutfåglar, duvor, trastar och kråkfåglar, för både att dricka och kunna svalka av sig med ett bad.
Ställ också på högre höjd för ekorrar och de mindre fåglarna på bord eller liknande.
Och sedan viktigt att ställa så ingen risk för att ex katter kan smyga på de vilda djuren!

Se till att skålen är ren varje dag med friskt och fräscht vatten, så ingen risk att sjukdomar sprids bland djuren.

Källa: Ninas Vilthjälp, Facebook