Tvist om jakt med pilbåge

pilbage

Naturvårdsverket har föreslagit att jakt med pilbåge ska bli tillåtet och det är något som Svenska Jägareförbundet välkomnar. Men förslaget kritiseras nu av flera remissinstanser, bland annat Jordbruksverket.

Den som vill jaga med pilbåge ska, enligt Naturvårdsverkets förslag, ha både en vanlig jägarexamen och en internationell bågexamen. Det skulle då vara tillåtet att jaga bland annat bäver, rådjur, tvättbjörn och räv.

Naturvårdsverkets förslag uppmuntras numera även av Svenska Bågjägareförbundet. Och efter en tids vacklande i frågan även av Svenska Jägareförbundet . – Förr kunde jag tycka att det verkade primitivt men nu ser vi att det finns fördelar och att det fungerar minst lika bra som med krutvapen, menar Daniel Ligné på Svenska jägareförbundet, som har sitt nationella kansli på Öster Malma utanför Nyköping.
Han påpekar att pilbågen inte smäller och att den är säkrare att jaga med i tätortsmiljöer. Vidare berättar han också att bågjakten förmodligen inte heller skulle innebära fler skadeskjutningar.  – Man kan argumentera emot bågjakt på känslomässiga skäl, men argumenterar man med fakta finns det ingen befogad kritik, säger han och referera till forskning som gjort på de länder där bågjakt är tillåtet. Däribland finns Danmark, Finland och USA.
Men när förslaget nu skickades på remiss uppstod vissa oklarheter eftersom underlaget var för tunt.
– Utifrån det material som vi fick i samband med remissen kan vi inte ta ställning till om det här är ett bra eller dåligt förslag, säger David Slottner, handläggare på Jordbruksverket. Enligt Ekot i Sveriges Radio är även Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kritiska till förslaget. – Det finns alldeles för lite forskning och kunskap om djurskyddsaspekterna kopplade till bågjakt, tycker vi på SLU, säger Göran Ståhl chef för skogsvetenskapliga fakulteten.

Källa: svt.se